Náš tím

Ing. Anna Blíziková

Mgr. Lucia Blízik Halásová

Mgr. Katarína Palatínusová